SCIOS inspecties

Tijdens het gebruik van elektriciteit kunnen zich diverse risico’s voordoen. Van elektrocutiegevaar tot brandgevaar bij het oververhit raken tijdens een kortsluiting of overbelasting. Vanuit het Verbond van Verzekeraars eist men te voldoen aan het beperken van risico’s, (o.a. met betrekking tot brandveiligheid). Daarom is de SCIOS Scope 8 en 10 opgesteld. Dit zijn inspecties om aan de voorwaarden van de normen en de verzekeringen te kunnen voldoen.

Inspectie Groep Nederland is SCIOS Scope 8 en 10 gecertificeerd en kan hiervoor al uw noodzakelijke inspecties uitvoeren.

Dekra_SCIOS_Combinatie.png

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor SCIOS inspecties?

offerteaanvraag

  • SCIOS Scope 8

    Vanuit het verbond van Verzekeraars is er een grote vraag naar inspecties en controle op elektrische installaties. Daarom heeft SCIOS de Scope 8 opgesteld. Voor de Scope 8 worden er kwaliteitseisen gesteld aan het inspectiebedrijf en diens inspecteurs. Deze ontvangen certificaten indien men aan de kwaliteitseisen voldoet. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd.

  • SCIOS Scope 10

    Vanuit het verbond van Verzekeraars is er een grote vraag naar brandrisico-inspecties. Daarom heeft SCIOS de Scope 10 ontwikkeld. Hierin wordt vooral gekeken naar de brandrisico’s van elektrische installaties. Het gaat hierbij om de vaste elektrische installatie inclusief de aansluitingen van machines en andere gekoppelde elektrische installaties (denk hierbij bijvoorbeeld aan verlengsnoeren). Een Scope 10 inspectie richt zich vooral op het meettechnisch en visueel controleren van brandrisico’s bij verdelers en achterliggende installaties. In samenwerking met de opdrachtgever zal een inspectieplan opgesteld worden. Hierin worden heldere afspraken gemaakt over wat en hoe er wordt geïnspecteerd. Bij een goed functionerende elektrische installatie wordt er een verklaring van inspectie afgegeven. Dit is van belang om de verzekeringspolis goed af te handelen.

« ga terug