SCIOS Scope 8

Vanuit het verbond van Verzekeraars is er een grote vraag naar inspecties en controle op elektrische installaties. Daarom heeft SCIOS de Scope 8 opgesteld. Voor de Scope 8 worden er kwaliteitseisen gesteld aan het inspectiebedrijf en diens inspecteurs. Deze ontvangen certificaten indien men aan de kwaliteitseisen voldoet. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Een Scope 8 richt zich vooral op de risico’s van elektrische installaties. Tijdens een Scope 8 inspectie wordt er visueel en meettechnisch gecontroleerd of de elektrische installaties aan de regelgeving voldoet.

In samenwerking met de opdrachtgever zal een inspectieplan opgesteld worden. Hierin worden heldere afspraken gemaakt over wat en hoe er wordt geïnspecteerd. Bij goed functionerende elektrische installatie wordt er een verklaring van inspectie afgegeven. Dit is van belang om de verzekeringspolis goed af te handelen.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor SCIOS Scope 8?

offerteaanvraag

« ga terug