Cursusaanbod

 • NEN 3140 VOP

  Een opleiding voor het personeel dat werkzaamheden uitvoert aan of in schakel-, verdeel- en/of regelkasten. Het personeel wordt opgeleid tot Voldoende Onderricht Persoon. De opleiding heeft betrekking op de nieuwe regels conform de NEN 3140 en geeft theoretische en praktische uitleg over deze materie.

 • Herhaling NEN 3140 VP

  Een herhalingscursus voor personen die reeds eerder de cursus Vakbewaam Persoon hebben gevolgd en minimaal een LBO elektrotechnische achtergrond hebben (WEB 2 niveau).

 • Opleiding IV/WV

  De cursus heeft als doel om het leidinggevend personeel (WV voor uitvoerend en IV voor beleidsmatig) te instrueren m.b.t. de nieuwe regels van de NEN 3140 met alle daarbij horende aspecten. In 3 sessies wordt in een kleine groep de theorie en de invulling naar de praktijk doorgenomen met de cursist. De cursus is bedoeld voor: technisch leidinggevende medewerkers met minimaal MBO-4 niveau op elektrotechnisch vlak door opleiding en/of ervaring.

 • Herhaling IV/WV

  De cursus is bedoeld voor personen die reeds in bezit zijn van de opleiding IV/WV waarvan het certificaat verloopt, dan wel hun kennis willen opfrissen.

 • Keurmeester NEN 3140 toestellen

  Deze cursus keurmeester is bedoeld voor iedereen die zich met het keuren van elektrische apparatuur en gereedschappen volgens de NEN 3140 gaat bezighouden. In eigen beheer of de controle hierop bij uitvoering derden. Opleiding NEN 3140 Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat de cursist wordt opgeleid om zelfstandig met een standaard apparatentester de inspecties conform NEN 3140 te kunnen uitvoeren.

 • Herhaling NEN 1010

  Dit is een herhalings-/ opfriscursus voor personen die een elektrotechnische achtergrond hebben en al eerder kennis hebben opgedaan over de NEN 1010 vanuit een cursus en/of opleiding.