Toelichting/uitleg

IGN heeft diverse cursussen op dit moment waarbij er twee methodes zijn om deze te geven: “traditioneel klassikaal” en via E-learning. De traditionele cursussen kenmerken zich door de cursusleider voor de klas. Deze cursus kan bij het bedrijf zelf worden gevolgd, dan wel via de open inschrijving in Boxtel bij ons bedrijf. Deze klassieke wijze van les geven wordt door velen als waardevol gezien door de persoonlijke communicatie over en weer. De cursist kan rechtstreeks een vraag stellen en krijgt hier direct antwoord op. De incompany cursussen worden gegeven in de bedrijven zelf waardoor de herkenning van de materialen en omgeving als meerwaarde wordt gezien. Het nadeel bij deze cursusmethode is de noodzakelijke aanwezigheid van alle cursisten op hetzelfde tijdstip. Vooral bedrijven met een continue bedrijfsbezetting (in ploegen) ervaren dit als moeizaam te plannen.

Een uitkomst hiervoor kan het volgen van de cursus via een E-learning programma zijn.

Hierbij wordt per individuele cursist de mogelijkheid geboden om de cursus te volgen op een tijdstip en periode welke voor hem en zijn leidinggevende het beste uitkomt. Ook hier is het volgen van een tailor made cursus mogelijk en wordt middels een toets direct bevestigd of de cursist het veiligheidsniveau heeft behaald.

De NEN 3140 bepaalt dat medewerkers die nabij of aan de elektrotechnische installatie werken met regelmaat (bij-)geschoold moeten worden. Het betreft productiemedewerkers, die de machines bedienen (Voldoende Onderrichte Personen), medewerkers van de TD (Vakbekwame Personen), tot het hoofd van de TD die Werkverantwoordelijke of Installatieverantwoordelijke is. Inspectie Groep Nederland biedt cursussen om deze medewerkers bij te scholen. Er zijn 3 type cursussen:

  • Cursussen open inschrijving waarbij de cursisten naar de vestiging van Inspectie Groep Nederland komen. Data voor deze cursusdagen worden aan het begin van elk halfjaar op de site kenbaar gemaakt.
  • Incompany cursussen waarbij de instructeur van de cursus bij het bedrijf langs komt. Zo kan er in een vertrouwde omgeving les worden gegeven en worden ingespeeld op situaties die bij het bedrijf zelf voorkomen.
  • E-learning cursussen waarbij de cursist, individueel achter de computer op een tijdstip dat het hem en zijn werkgever uitkomt, de lesstof tot zich kan nemen en deze middels een certificaat aantoonbaar goed hebben afgerond.