Inspecties

De Arbowet heeft er voor gezorgd dat veiligheid en gezondheid van werknemers steeds verder is aangescherpt. Dit betekent o.a. dat de werkgever verantwoordelijk is voor veilige elektrotechnische installaties. Er is sprake van een elektrotechnische zorgplicht. Om te kunnen voldoen aan de invulling van deze zorgplicht, wordt er gebruik gemaakt van bepaalde normen. Deze normen staan omschreven in de NEN 3140.

Binnen de NEN 3140 wordt aangegeven hoe men dient om te gaan met de omvang en inhoud van de inspectie. De installatieverantwoordelijke van het bedrijf kan samen met de adviseur van IGN een juiste invulling en keuze hierin maken.

Aanbod inspecties

 • Thermografie

  Hierbij wordt met behulp van een thermografische camera infrarood opnamen gemaakt. Op deze manier wordt bij bijvoorbeeld een elektrotechnische installatie oververhitting zichtbaar gemaakt. Als er niet tijdig wordt ingegrepen, kan verhitting uiteindelijk leiden tot kortsluiting of brand. Na analyse van de verkregen gegevens wordt een advies gegeven over uit te voeren reparaties.

 • NEN 3140

  Bij de NEN 3140 inspectie wordt de vaste installatie volgens de NEN 3140 / NEN-EN 50110 gecontroleerd. Het bestaat uit een visuele en meettechnische controle waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de veiligheidsaspecten. Tijdens de inspectie worden de hoofdverdeler(-s), licht/kracht verdelers en onderverdelers geïnspecteerd. Met dit rapport kunt u bij diverse instanties (waaronder Inspectie SZW en verzekeringsbedrijven) aantonen dat u de veiligheid van
  uw medewerkers kunt waarborgen.

 • Machines

  De zorgplicht zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet beperkt zich niet alleen tot de installatie voor algemene verlichting en de voeding naar machines. Het zegt ook iets over de veiligheid van de machines, besturingskasten/regelkasten en productielijnen.

 • ATEX

  Waar we het vroeger hadden over EX omgeving, een explosiegevaarlijke omgeving, spreken we nu over ATEX. Hierbij bedoelen we een omgeving welke het risico in zich heeft om of een stof explosie dan wel een gasexplosie te kunnen veroorzaken.

 • Noodverlichting

  Via het bouwbesluit kan het noodzakelijk zijn, afhankelijk van de voorwaarden, om een noodverlichting te hebben of aan te brengen. In principe zijn er twee soorten noodverlichtingsinstallaties: centraal en decentraal. Een jaarlijkse keuring is hierbij noodzakelijk.

 • Diverse

  Naast de reguliere inspecties kunnen wij in eigen beheer of via onze vaste partners de volgende inspecties aanbieden. Netanalyse (net kwaliteit beoordelen), bliksembeveiligingsinstallaties en inspecties klimmateriaal.