NEN 3140 vaste installatie inspectie

Bij de NEN 3140 inspectie wordt de vaste installatie volgens de NEN 3140 / NEN-EN 50110 gecontroleerd. Het bestaat uit een visuele en meettechnische controle waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de veiligheidsaspecten. Tijdens de inspectie worden de hoofdverdeler(-s), licht/kracht verdelers en onderverdelers geïnspecteerd. Met dit rapport kunt u bij diverse instanties (waaronder Inspectie SZW en verzekeringsbedrijven) aantonen dat u de veiligheid van uw medewerkers kunt waarborgen.

Met de vaste installatie wordt doorgaans de elektrotechnische infrastructuur voor spanningsvoorziening naar verlichting, machines en productielijnen en andere voedingsvoorzieningen bedoeld. Deze zijn alle aangelegd volgens de NEN 1010 (aangewezen in het bouwbesluit). De frequentie, inhoud en omvang van deze inspectie wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke, waarbij IGN een adviserende rol kan spelen. Na inventarisatie en het vastleggen van het Plan van Toezicht (wat wordt er gemeten, steekproeven ja of nee, etc.) wordt veelal een meerjaren inspectieplan opgesteld. Hierin wordt het voor de klant eenvoudig in te zien wat het kost en welke jaar er wat aan de beurt is. Na het vastleggen worden de inspecties uitgevoerd door IGN met gebruik van een intern ontwikkelde app. Deze app zorgt voor een adequate en snelle verwerking van alle meetgegevens. Na beoordeling, door de installatieverantwoordelijke van ons bedrijf, krijgt u de rapportage snel toegestuurd. Met de verwerking van een QR code per afwijking krijgt u de mogelijkheid, via een QR scanner op een laptop, smartphone of via het PDF rapport, tot het invullen van de noodzakelijke reparatie gegevens. Invullen en een aanvullende foto maken en uploaden zorgt ervoor dat de rapportage per direct wordt aangepast. Zeker zo fijn voor de komende audit. Als extra toegevoegde waarde heeft de klant de mogelijkheid, via QR code in zijn PDF rapport, rechtstreeks de cockpit functie te activeren. Deze geeft direct en actueel de status weer van de reparaties die nog moeten worden uitgevoerd of die al zijn verwerkt.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor NEN 3140 vaste installatie inspectie?

« ga terug