NEN 1010

Een bijzondere inspectie is de NEN 1010 inspectie. Deze inspectie wordt uitgevoerd bij de oplevering van een nieuwe elektrotechnische installatie zoals vereist in het bouwbesluit. Eventueel zijn extra wensen en eisen in een bestek aangegeven en te controleren.

Bij een NEN 1010 inspectie wordt de nieuwe installatie geinspecteerd. Er wordt gekeken of de installateur zich gehouden heeft aan de afspraken uit het bestek en de wettelijke regelgeving.De NEN 1010 is aangewezen in het bouwbesluit en daarmee een wettelijke verplichting. Onderdeel van de NEN 1010 is het hoofdstuk 6 Inspecties. Hierbij wordt, zonder tussenkomst van een installatieverantwoordelijke zoals in de NEN 3140, een zogenaamde opleveringsinspectie uitgevoerd. De omvang en diepgang van de inspecties staan duidelijk vermeld in dit hoofdstuk. Steekproeven zijn niet toegestaan. Vaak wordt door de opdrachtgever in het bestek al aangegeven dat de opleveringsinspectie uitgevoerd dient te worden door een onafhankelijke partij, niet zijnde de elektrotechnische installateur. Immers de slager keurt niet zijn eigen vlees! IGN is geen installateur en zal de reparaties of wijzigingen niet uitvoeren, wij hebben geen financieel belang bij het goed of afkeuren van de installatie. Wij adviseren de opdrachtgever bij afwijkingen wat de consequenties zijn en hoe dit kan worden opgelost. Er zijn meerdere mogelijkheden waarbij iedere situatie financieel en wellicht technisch voor- en nadelen bevatten. Wij geven uitleg wat voor de klant het beste kan zijn.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor NEN 1010?

« ga terug