SPM

Veel bedrijven worstelen met de invulling van de technische dienst, technisch personeel is moeilijk te vinden en steeds meer taken komen op het bord van deze technische dienst. Dit beweegt veel bedrijven om taken te gaan outsourcen. Indien de werkzaamheden niet bijdragen tot de core business, zien we steeds meer bedrijven activiteiten door een externe partij te laten uitvoeren. SPM (Strategic Property Management) kan zorgen voor inzicht. Om te kunnen beoordelen of het bedrijf zich houdt aan de minimale eisen zoals gesteld door overheid, verzekering of eigen policy kunnen wij zorgen voor een inventarisatie van de gebouw gebonden inventarisatie. Dit geeft duidelijkheid waar men staat. De eventuele manco’s worden in kaart gebracht en een plan van aanpak wordt gemaakt.

Bij de beoordeling of de zorgplicht op elektrotechnisch vlak goed is geregeld, kan het voorkomen dat er behoefte bestaat dit extern neer te leggen. SPM kan zorgen voor het overnemen van deze installatieverantwoordelijkheid of hierin begeleiden. Het opstellen van een Elektrotechnisch Veiligheids Handboek kan hier sturing in geven.

  • RI&E gebouw gebonden installaties

    Er wordt een inventarisatie van de gebouw gebonden installaties uitgevoerd. Dit zijn alle installaties ondersteunend aan het gebouw: elektriciteit, verwarming, koeling … Duidelijk wordt wat de minimale eisen betreffende inspectie, onderhoud en keuringen zijn en of men zich hier aan houdt. De manco’s worden inzichtelijk gemaakt waarop actie kan worden ondernomen.

  • Installatieverantwoordelijke (IV schap)

    Indien u niet de mogelijkheid of wens heeft een installatieverantwoordelijke zelf aan te stellen, is het wellicht een mogelijkheid dit uit te besteden. Dit kan volledig of wellicht is een begeleiding van uw technische dienst ook een optie. SPM kan deze taak op zich nemen en uw eigen organisatie ontzorgen.

  • Elektrotechnisch Veiligheids Handboek

    Bij het regelen van de elektrotechnische veiligheid en het waarborgen dat dit juist wordt uitgevoerd, is het aan te bevelen om dit gestructureerd aan te pakken anders blijkt in de praktijk dat we vaak vervallen in ad hoc beleid. Het opstellen van een Elektrotechnisch Veiligheids Handboek (EVH) helpt hierbij.