RI&E gebouw gebonden installaties

Er wordt een inventarisatie van de gebouw gebonden installaties uitgevoerd. Dit zijn alle installaties ondersteunend aan het gebouw: elektriciteit, verwarming, koeling … Duidelijk wordt wat de minimale eisen betreffende inspectie, onderhoud en keuringen zijn en of men zich hier aan houdt. De manco’s worden inzichtelijk gemaakt waarop actie kan worden ondernomen.

Door inzicht te verschaffen in de noodzakelijke activiteiten als inspectie en onderhoud aan de gebouw gebonden installaties wordt duidelijk wat de actuele status is. De behoefte hier veranderingen aan te brengen kan worden gemaakt en een plan van aanpak geconstrueerd. Door structuur aan te brengen in het beheer van uw installaties krijgt u inzicht. Dit inzicht geeft u de mogelijkheid om uw onderhoudsbudget te beheren en in veel gevallen ook te verlagen. Wij adviseren u hoe u via alternatieven en kwaliteitsverbetering besparingen kunt bereiken. Inzicht in de conditie van de installaties geeft u de mogelijkheid om technische en financiële “verrassingen” te voorkomen.

Onderstaande dienstverleningen kunnen o.a. voor u worden uitgevoerd:

  • Check wet- en regelgeving
  • Screening onderhoudscontracten
  • Opstellen van een onderhoudsbestek
  • Aanbesteding onderhoud
  • Opstellen legionella beheersplan
  • Meerjarenonderhoudsplannen
  • Conditiecontroles
  • Verzorging van keuringen

« ga terug