Machines

De zorgplicht zoals gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet beperkt zich niet alleen tot de installatie voor algemene verlichting en de voeding naar machines. Het zegt ook iets over de veiligheid van de machines, besturingskasten/regelkasten en productielijnen.

In de praktijk blijkt dat de meeste ongevallen, ook op elektra gebied, zich vooral voordoen bij de productielijnen, dan wel bij de machines. Nadat verdeelkasten en besturingskasten in het bedrijf zijn geïnstalleerd, in de meeste gevallen in een combinatie met een machine of productielijn, dienen deze te worden gecontroleerd op veilig gebruik. Bij de oplevering van deze machines dan wel productielijnen is er natuurlijk al beoordeeld of alles conform de wet- en regelgeving is gemonteerd/geleverd. Echter als werkgever dient u de ter beschikking gestelde machines en productielijnen aantoonbaar op veiligheid te hebben beoordeeld. Dit is een onderdeel uit de arbeidsomstandighedenwet.

Vooral bij aanpassingen, wijzigingen of uitbreiden van deze installaties gaat het mis. Veel van dit soort aanpassingen hebben invloed op het veiligheidsniveau van de machine of productielijn.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor Machines?

offerteaanvraag

  • NEN-EN-IEC-61439

    Besturingskasten of regelkasten zijn conform de NEN-EN-IEC 61439 geproduceerd, veelal in module vorm als type aangeboden of klant specifiek door de producent aangeleverd. Vooral achteraf aangebrachte aanpassingen kunnen problemen veroorzaken.

  • Machine richtlijn/CE

    Sinds 1996 hebben we te maken met het CE certificeren van in de handel te brengen machines. Op Europees niveau zijn hier bindende afspraken over gemaakt. Een inspectie laat zien of uw machine of productielijn hieraan voldoet of bij oudere machines voldoende veiligheid is aangebracht.

« ga terug