Installatieverantwoordelijke (IV schap)

Indien u niet de mogelijkheid of wens heeft een installatieverantwoordelijke zelf aan te stellen, is het wellicht een mogelijkheid dit uit te besteden. Dit kan volledig of wellicht is een begeleiding van uw technische dienst ook een optie. SPM kan deze taak op zich nemen en uw eigen organisatie ontzorgen.

Als bedrijf heeft u de verplichting uw personeel in een veilige (elektrotechnische) omgeving te laten werken. Kiest u om de veiligheid aantoonbaar te waarborgen door gebruik te maken van de NEN 3140 dan heeft u een Installatie Verantwoordelijke nodig. Deze installatieverantwoordelijke maakt keuzes op elektrotechnisch vlak en neemt hierin beslissingen, deze kunnen ver gaan. Bij voorkeur is het is aan te bevelen de installatieverantwoordelijke in eigen dienst te hebben. Echter vaak is er die mogelijkheid niet omdat de expertise niet aanwezig is of omdat men niet de wens heeft dit intern neer te leggen. Als SPM kunnen wij deze verantwoordelijkheid op ons nemen. Dit kan in zijn totale volledigheid of meer als begeleiding van een technische dienst. Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de klant kunnen we hier een invulling aan geven.

« ga terug