Elektrotechnisch Veiligheids Handboek

Bij het regelen van de elektrotechnische veiligheid en het waarborgen dat dit juist wordt uitgevoerd, is het aan te bevelen om dit gestructureerd aan te pakken anders blijkt in de praktijk dat we vaak vervallen in ad hoc beleid. Het opstellen van een Elektrotechnisch Veiligheids Handboek (EVH) helpt hierbij.

Door een Elektrotechnisch Veiligheids Handboek (EVH) op te stellen, wordt een structuur opgezet, welke er voor zorgt dat alle aspecten uit de NEN 3140 zorgen voor een veilige bedrijfsvoering van de elektrotechnische installaties. Te denken valt aan het opstellen van de organisatie met daarin de aanstellingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de individuele medewerkers. Het opstellen van de noodzakelijke inspecties met hierin de omvang, diepgang en eventuele gebruik making van steekproeven en natuurlijk de bijhorende inspectie frequentie. Maar ook de spelregels betreffende verhoudingen en bevoegdheden met de externe partijen bij inhuur, detachering of projectmatig uitvoering van werkzaamheden wordt duidelijk gemaakt. Kortom een handboek waarin de afspraken duidelijk worden verwoord met betrekking tot de elektrotechnische risico’s bij het bedrijf. Dit handboek wordt klant specifiek samengesteld.

« ga terug