Diverse

Naast de reguliere inspecties kunnen wij in eigen beheer of via onze vaste partners de volgende inspecties aanbieden. Netanalyse (net kwaliteit beoordelen), bliksembeveiligingsinstallaties en inspecties klimmateriaal.

Soms kan een inspectie eenmalig zijn of klant specifiek moeten worden uitgevoerd. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een netanalyse waarbij beoordeling gewenst is naar aanleiding van een telkens terug kerende storing of omdat de productie uitgebreid wordt en er een capaciteit probleem wellicht aanwezig is. We hebben het dan over het registreren van spanning, stroom en andere grootheden en het analyseren van deze gegevens.

Bedrijven willen de risico’s van blikseminslag in kaart gebracht hebben indien een belanghebbende hiernaar vraagt of dit oplegt. Te denken valt aan verzekeringsbedrijven of de eigen organisatie (in verband met continuïteit bedrijfsprocessen). Wij kunnen u samen met onze partners voorzien van de juiste informatie en verplichtingen waarbij u de juiste keuze kunt maken in de aanschaf en inspectie van de bliksem installatie.

Ook klimmaterieel, ladders, trappen en (rol)steigers dienen periodiek te worden geïnspecteerd. Per onderwerp wordt de relatie met wetgeving en normen toegelicht en geven we in het rapport aan hoe de inspectie op een praktische wijze is uitgevoerd.

  • Netanalyse

    Met geavanceerde apparatuur (schrijvende meters) wordt in kaart gebracht hoe het met de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening is gesteld. Hiermee kunnen afgewogen beslissingen worden genomen bij bijvoorbeeld het achterhalen van onverklaarbare storingen of uitbreiding van de installatie.

  • Bliksem installaties

    Indien de mogelijke gevolgen van een blikseminslag niet acceptabel zijn voor een continue bedrijfsvoering of er andere redenen zijn voor het laten installeren van een bliksembeveiligingsinstallatie dan zijn hier de bijhorende inspectieactiviteiten verplicht.

  • Ladderinspecties (NEN 2484)

    De inspectie NEN 2484 (ook bekend als de inspectie van klimmateriaal), bestaat uit de controle van (kooi-)ladders en trappen. Net als de toestellen/handgereedschappen, dient het klimmateriaal jaarlijks gecontroleerd te worden.

« ga terug