ATEX

Waar we het vroeger hadden over EX omgeving, een explosiegevaarlijke omgeving, spreken we nu over ATEX. Hierbij bedoelen we een omgeving welke het risico in zich heeft om of een stof explosie dan wel een gasexplosie te kunnen veroorzaken.

Indien je bedrijf te maken heeft met een risico voor stof- en/of een gasexplosie, dan hebben we te maken met de ATEX richtlijnen. Hiervoor dient de werkgever inzichtelijk te maken of en op welke wijze deze risico’s zich voordoen bij zijn bedrijf. Een EVD (Explosie Veiligheids Document) laat inhoudelijk zien waar een zwaar risico is. Hierin staan ook de maatregelen hoe te handelen bij deze risico’s. Om te kunnen waarborgen dat de juiste installatieonderdelen, materieel en andere risico beperkende maatregelen zijn genomen om deze risico’s uit te sluiten of acceptabel te maken dient de werkgever dit aan te tonen. De inspectie is gericht om te waarborgen dat de zorgplicht voor dit risico juist is ingevuld. Dit houdt in dat conform de inspectie methodiek IEC-60079-17 er een inspectie wordt uitgevoerd. Bij een oplevering gebeurt dit middels de gedetailleerde controle, bij de opvolginspecties doorgaans nauwkeurig of visueel en met of zonder gebruik te maken van een steekproef. Veelal wordt samen met de installatieverantwoordelijke de omvang en inhoud van deze inspectie vastgelegd. Tegenwoordig worden ook eisen gesteld met betrekking tot risico’s aangaande veroudering (age-ing). Belanghebbende op dit vlak zijn naast verzekering en eigen organisatie, ook landelijke en plaatselijke overheden, waarbij BRZO aangemerkte bedrijven hiermee te maken krijgen.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor ATEX?

offerteaanvraag

« ga terug