NEN-EN-IEC-61439

Besturingskasten of regelkasten zijn conform de NEN-EN-IEC 61439 geproduceerd, veelal in module vorm als type aangeboden of klant specifiek door de producent aangeleverd. Vooral achteraf aangebrachte aanpassingen kunnen problemen veroorzaken.

Sinds de invoering van de oude (NEN-EN –IEC 60439) naar de nieuwe norm voor panelen, de NEN–EN-IEC 61439 wordt er onder andere ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld de warmte huishouding, plaatsing componenten en afscherming. Het verschil van slechts één cijfertje in de codering tussen de oude en de nieuwe norm is minimaal, maar de consequenties zijn groot. In de nieuwe norm is sprake van een overdraagbare verantwoordelijkheid. Zo is voor de bouw en samenstelling van een fabrieksmatig geleverde verdeelinrichting de fabrikant direct verantwoordelijk. Maar zodra een ander dan de oorspronkelijke fabrikant een wijziging aanbrengt in de verdeelkast gaat de volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid van die verdeelkast over op degene die de wijziging heeft aangebracht. Met andere woorden, degene die een wijziging aanbrengt is verplicht een nieuwe ontwerpcontrole uit te (laten) voeren. Overigens wordt onder een wijziging niet verstaan het uitwisselen van een defect onderdeel in een verdeelkast, mits het vervangende onderdeel gelijke of betere prestaties levert. De oorspronkelijke fabrikant zal dus als eerste de ontwerpcontrole uitvoeren, een technisch constructie dossier (TCD) opstellen en een certificaat afgeven voor een veilig te gebruiken verdeelkast. Het TCD en het certificaat dienen zorgvuldig te worden bewaard bij de overige verplichte revisie gegevens van een elektrische installatie. Bij een toekomstige inspectie van de elektrische installatie volgens NEN 3140 is het TCD van een schakel- en verdeelkast een bepalende factor bij die inspectie.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor NEN-EN-IEC-61439?

offerteaanvraag

« ga terug