Vlamboog

Met de komst van de vernieuwde NEN 3140 in juli 2019, kortweg NEN 3140+A3:2019 genoemd, dient er aandacht te worden gegeven aan eventueel vlambooggevaar bij werkzaamheden in of nabij de verdeler.

Via de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige elektrotechnische installatie. Hiervoor is de norm NEN 3140 opgenomen. Daarnaast wordt door verzekeringsmaatschappijen steeds vaker de eis gesteld om de elektrische installatie te laten voldoen aan NEN3140.

Om een juiste inschatting te kunnen maken van dit vlambooggevaar wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd bij de verdelers en onderverdelers van het bedrijf. Per verdeler wordt een beoordeling gemaakt van de mogelijke gevaren welke voor kunnen komen. Hierbij wordt bijlage B6 van de NEN 3140+A3:2019 gehanteerd.

Na de inventarisatie ter plaatse en een beoordeling van de verzamelde gegevens wordt er een rapportage opgesteld. De advisering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Constatering en vastleggen van het vlambooggevaar, dit kwalificeren en kwantificeren.
 • Beoordelen of het risico kan worden weggenomen (spanningsloos daar waar mogelijk)
 • Indien niet mogelijk, collectieve bescherming beoordelen
 • Individuele (PBM) bescherming beoordelen
 • Het gaan aanbrengen van technische voorzieningen beoordelen naar aanleiding van redelijkheid en billijk in vergelijk met het aanwezige gevaar
 • Omgeving (werknemers) attenderen op het mogelijke gevaar (waarschuwen middels bijvoorbeeld stikkers op de kast)
 • Aandacht voor personeel (VOP en VP tijdens de voorgeschreven instructies NEN 3140) specifiek voor vlambooggevaar
 • Advies te gebruiken PBM’s (met verwijzing naar minimale Europese en Nederlandse wet- en regelgeving)

In het rapport wordt per verdeler aangegeven wat het vlambooggevaar betreft en wat te doen bij welke werkzaamheden. Dit resulteert in het aangeven van het kortsluitvermogen wat kan worden opgewekt bij elke verdeler met de specifieke gevaren per verdeler. Daarnaast wordt aangegeven wat de specifieke beschermingsmaatregelen dienen te zijn bij de voorkomende werkzaamheden, dit kan inhouden een minimale PBM bescherming en / of een specifieke werkprocedure. Het betreft hier geen reguliere “NEN 3140 inspectie”. Het betreft een beoordeling van het vlambooggevaar.

Om efficiënt de risico-inventarisatie te kunnen uitvoeren zijn een aantal gegevens noodzakelijk dan wel prettig om op voorhand over te kunnen beschikken:

 • Een zo uitvoerig mogelijk elektrisch tekenpakket (installatieschema’s en blokschema / grondschema)
 • Bij gebruik vermogensautomaten (t.b.v. voedingen verdelers en subverdelers) de instellingen (Ith Im en de tijd. Dit is van belang om de I2t en dus de kortsluitenergie te kunnen bepalen.
 • Kabeldiameters en lengten van de gebruikte voedingskabels verdelers / subverdelers
 • Opgestelde transformatoren (capaciteit en specificaties bij voorkeur)

De gedetailleerde vlamboogberekening wordt via software simulatie door onze partner HyTEPS uitgevoerd.

Logo-HyTEPS.svg

« ga terug