Herhaling IV/WV

De cursus is bedoeld voor personen die reeds in bezit zijn van de opleiding IV/WV waarvan het certificaat verloopt, dan wel hun kennis willen opfrissen.

Inhoud

Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij/zij beschikt over:

 • De relevante normen en wetgeving voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de Arbowet, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140.
 • De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform NEN 3140.
 • De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140.
 • In de elektriciteitsvoorziening: met name de opbouw van het elektriciteitsnet (opwekking, distributie en gebruikers), de spanning voor het transporterende vermogen en de relatie met optredende verliezen en de opbouw en beveiliging van stroomcircuits.
 • De toepassing en gebruik van verschillend schakelmateriaal en componenten, de werking van éénlijnschema’s, installatietekeningen, stroomkringschema’s en bedradingsschema’s.
 • De risico’s van het werken met elektriciteit.
 • De juiste maatregelen om ongevallen door elektriciteit te voorkomen.
 • Eventueel kan de opleiding worden gebruikt als voorbereiding op het examen Stipel.

Prijs bij open inschrijvingen: € 350

 • De cursus duurt 1 lesdag van: 08.30-12.30 uur
 • Cursus is inclusief lunch, lesmateriaal en certificaat.
 • De cursus gaat door bij voldoende deelnemers.

Bedrijfscursus

Wilt u dat we de cursus Herhaling IV/WV speciaal voor uw medewerkers geven, eventueel bij u op locatie?

Open inschrijvingen

Herhaling IV/WV

Opgelet! Herhaling IV/WV is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

« ga terug